menu

Son Posta’nın Müsabakalı Hikâyeleri: 7

Yazan: CinaiRoman
Yayın Tarihi: August 20, 2021 18:59

 

Sirkeci Otelindeki Cinayeti Kim Veya Kimler İşledi?…

Bu Cinayetin Doğru Neticesini Araştırınız…

Cevabınız Açık Olsun

İstanbul’da sirkeci otellerinden birinde şöyle bir cinayet olmuştu.

Konya eşrafından zengin bir adam bu vak'adan bir hafta kadar evvel İstanbul’a gelmiş ve her gece bu otelde yatıp kalkıyormuş.

Kendisi tek başına bir adam olduğu halde otelde tek yataklı oda bulunmadığı için Konyalı iki kişilik bir odada yatıyormuş ve bazı geceler onun yanında yabancılar da yatıyormuş.

Bir sabah otelci bakmış ki Konyalı gayet erken kalkmak adeti olduğu halde hala uyuyor; uyandırmaya karar vermiş, gidip oda kapısını vurmuş fakat içerden hiçbir cevap alamamış.

O gece de Konyalı ile beraber aynı odada bir yabancı yatmış ve o da hala uyanmamış.

Nihayet kapıyı kırmışlar ve görmüşler ki bir yatakta Konyalı kama ile öldürülmüş ve öteki adam da sımsıkı bağlanarak ağzı tıkanmış, yatağına atılmış.

Ağzından tıkacı alınan ve bağları çözülen bu adam vak’ayı şöyle anlatıyor:

“— Ben bu oteli dün gece saat on raddelerinde geldim ve yarım saat sonra da bu Konyalı geldi. Oda arkadaşı olduğumuz için bir iki kelime konuştuktan sonra yattık ve ben aydınlıkta uyuyamadığım için elektrikleri söndürdüm.

 Biraz sonra uykumun arasında:

“— Ah” der gibi bir inilti duydum ve etrafa kulak vereyim derken bir kaç kişi üstüme atıldı, kollarımı iyice bağladılar ve ağzımı tıkadılar. Bağırmak şöyle dursun yerimden hiç kımıldıyamadım.”

Zabıta tahkikatından şunlar anlaşıldı:

Katiller sirkat kassile bu odaya girmişler ve Konyalı’nın beş bin lira ihtiva eden cüzdanı ile öteki adamın yüz elli lira ihtiva eden cüzdanını çalmışlardır.

Binanın ikinci katında bulunan otel odasına, arka taraftaki viraneden ip merdiven atmak suretile girmişlerdir. Fakat içerden sürgülü olduğu halde bu sürgüyü dışardan nasıl kırarak açabilmişler ve bu gürültüyü, sağ müşteri nasıl duymamıştı?

Evvela bu sürgünün dışarıdan kırılması hemen hemen imkansız bir şeydi; ikincisi de çıkacak gürültüden en ağır uykulu bir adamın uyanmamasına imkan görülemezdi.

Zabıta, otel odasını iyice tarif edince, pencerenin kırılmış sürgüsünü bütün parçaları ile buldu ve kilidin kırılmış değil, demir kesen bir testereyle muntazam kesilmiş olduğunu tespit etti.

Fakat, pencere camı ne kesilmiş ne de kırılmış bulunuyordu.

İstanbul zabıtası hiç kimseyi teklif etmedi, fakat lüzum gördüğü bir veya birkaç adamı gizlice takip ettirdi, böylece katillerin izini buldu ve onları tevkif etti.

Şunu ilaâve edelim ki, bu vak’ada ne otel sahibi ne de hizmetkarlar methaldardır.

Karilerimiz şu suallere cevap vereceklerdir:

1— Polis, hangi emarelerden, hangi neticeye intikal etmiştir? Nasıl?

2— Takip edilen adam veya adamlar kimlerdir?

Kategori: Sınavlar

Yorum yaz
mode_edit